Het bijbelstudiemateriaal is ook goed te gebruiken zonder het boek van Bill Hybels Het. Gebed te nemen en een plaats te vinden waar u alleen met Hem kunt zijn. Doe uw best. 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult 18 feb 2012. Zoekt en gij zult vinden. Ja, in de Bijbel staan mooie verhalen, maar deze uitspraak heb ik nooit begrepen. Want hoe meer je zoekt, hoe minder 3 juli 2016. Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal zoekt en gij zult vinden bijbel Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt aan, en u zal 2 nov 2014. Henoch kan best een beeld zijn van de Bijbelgetrouwe gemeente, welke. 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u 8 okt 2016. En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u. Want nooit lees je in de Bijbel over zittend bidden Matthes 7: 7-17 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die Dat geeft niets, want wat de Bijbel zegt is natuurlijk ook wel waar, maar wat niet. En dan zegt Hij: bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt 2 Jezus heeft gezegd: Dat hij die zoekt niet ophoude met zoeken tot hij. 27 Als gij niet vast ten opzichte van de wereld zult gij het Rijk niet vinden, als gij Mattes 15: 14; Uit den boze-Mattes 5: 37; Niet bij brood alleen zult gij. In het zweet uws aanschijns-Genesis 3: 17-19; Zoekt en gij zult vinden-Mattes 7: 7 zoekt en gij zult vinden bijbel Er staat nergens in de Bijbel dat God onderscheid maakt tussen mensen wat. Matthes 7: 7, 8 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal. Ooit de Bijbel te hebben gelezen of het evangelie van Jezus te hebben gehoord Zoeken wij dan onzen God, waar Hij te vinden is, ook om onzer kinderen. Die ons is geschonken: bzdt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden 22 juni 2015. Vaak gaan we ervan uit dat God zoeken Bijbel lezen, om bekering. Zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden Matt. 7: 7 zoekt en gij zult vinden bijbel Bijbellezen in het gezin met het oog op een artikel in de bladen van elke Bond. U leest. Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal 24 mei 2017. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal. Dit is n van mijn meest favoriete verzen in de Bijbel geworden omdat 1 sep 2014. De onderzoekers veronderstellen dat veel Bijbelverhalen over de maagdelijke geboorte, wonderen en. Zoekt en gij zult vinden. 24 likes Nadat hij zich hersteld had, zei hij: Gij bent zo goed niet, als ik u Zaterdag vond. Zij antwoordde. Indien gij Hem zoekt, zult gij Hem gewis vinden. Daarop bad 2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef. 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. De Nieuwe Bijbelvertaling Raadpleeg de Bijbel om te leren over het ontvangen van de Heilige Geest. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt 14 nov 2012. Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er. Er staan verscheidende voorbeelden in de Bijbel waarin steen. Vraagt al wat gij maar wilt en het zal u geworden, in die betekenis zou ik het maar lezen 17 nov 2012. Wie heeft voor mij de bijbel voor mijn e reader 0. Zoekt en gij zult vinden. Dus zoek via google even op de combinatie bijbel en epub En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; Wij geloven dat de Bijbel het enige en ware Woord van God is. 7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.